THƯƠNG HIỆU DÙ CHE HÒA PHÁT

MIỄN PHÍ GIAO HÀNG NỘI Ô TPHCM

Giao hàng lắp đặt miễn phí nội ô TPHCM

BẢO HÀNH SẢN PHẨM 365 NGÀY

Cam kết bảo hành sản phẩm 12 tháng

ĐẶT HÀNG ONLINE NHANH CHÓNG

Gọi ngay 0845.3333.01 để được tư vấn

Ô Dù lệch tâm vuông Hòa Phát 2 tầng màu trắng kem - HPV216 HPV216

Ô Dù lệch tâm vuông Hòa Phát 2 tầng màu trắng kem - HPV216

Miễn phí thiết kế & in ấn lên áo dù
Miễn phí giao hàng & lắp đặt tại Tphcm
Ô Dù lệch tâm vuông Hòa Phát 2 tầng màu xanh dương đậm - HPV201 HPV201

Ô Dù lệch tâm vuông Hòa Phát 2 tầng màu xanh dương đậm - HPV201

Miễn phí thiết kế & in ấn lên áo dù
Miễn phí giao hàng & lắp đặt tại Tphcm
Ô Dù lệch tâm vuông Hòa Phát 2 tầng màu xanh dương nhạt - HPV202 HPV202

Ô Dù lệch tâm vuông Hòa Phát 2 tầng màu xanh dương nhạt - HPV202

Miễn phí thiết kế & in ấn lên áo dù
Miễn phí giao hàng & lắp đặt tại Tphcm
Ô Dù lệch tâm vuông Hòa Phát 2 tầng màu xanh lá đậm - HPV203 HPV203

Ô Dù lệch tâm vuông Hòa Phát 2 tầng màu xanh lá đậm - HPV203

Miễn phí thiết kế & in ấn lên áo dù
Miễn phí giao hàng & lắp đặt tại Tphcm
Ô Dù lệch tâm vuông Hòa Phát 2 tầng màu xanh lá nhạt - HPV204 HPV204

Ô Dù lệch tâm vuông Hòa Phát 2 tầng màu xanh lá nhạt - HPV204

Miễn phí thiết kế & in ấn lên áo dù
Miễn phí giao hàng & lắp đặt tại Tphcm
Ô Dù lệch tâm vuông Hòa Phát 2 tầng màu xanh chuối - HPV205 MSV205

Ô Dù lệch tâm vuông Hòa Phát 2 tầng màu xanh chuối - HPV205

Miễn phí thiết kế & in ấn lên áo dù
Miễn phí giao hàng & lắp đặt tại Tphcm
Ô Dù lệch tâm vuông Hòa Phát 2 tầng màu đen - HPV206 HPV206

Ô Dù lệch tâm vuông Hòa Phát 2 tầng màu đen - HPV206

Miễn phí thiết kế & in ấn lên áo dù
Miễn phí giao hàng & lắp đặt tại Tphcm
Ô Dù lệch tâm vuông Hòa Phát 2 tầng màu xám - HPV207 HPV207

Ô Dù lệch tâm vuông Hòa Phát 2 tầng màu xám - HPV207

Miễn phí thiết kế & in ấn lên áo dù
Miễn phí giao hàng & lắp đặt tại Tphcm
Ô Dù lệch tâm vuông Hòa Phát 1 tầng kiểu nghiêng đỏ đô - HPV111 HPV111

Ô Dù lệch tâm vuông Hòa Phát 1 tầng kiểu nghiêng đỏ đô - HPV111

Miễn phí thiết kế & in ấn lên áo dù
Miễn phí giao hàng & lắp đặt tại Tphcm
Ô Dù lệch tâm vuông Hòa Phát 1 tầng kiểu nghiêng màu nâu - HPV109 HPV109

Ô Dù lệch tâm vuông Hòa Phát 1 tầng kiểu nghiêng màu nâu - HPV109

Miễn phí thiết kế & in ấn lên áo dù
Miễn phí giao hàng & lắp đặt tại Tphcm
Ô Dù lệch tâm vuông Hòa Phát 1 tầng kiểu nghiêng màu vàng - HPV115 HPV115

Ô Dù lệch tâm vuông Hòa Phát 1 tầng kiểu nghiêng màu vàng - HPV115

Miễn phí thiết kế & in ấn lên áo dù
Miễn phí giao hàng & lắp đặt tại Tphcm
Ô Dù lệch tâm vuông Hòa Phát 1 tầng kiểu nghiêng màu xám - HPV107 HPV107

Ô Dù lệch tâm vuông Hòa Phát 1 tầng kiểu nghiêng màu xám - HPV107

Miễn phí thiết kế & in ấn lên áo dù
Miễn phí giao hàng & lắp đặt tại Tphcm
Ô Dù lệch tâm vuông Hòa Phát 1 tầng kiểu nghiêng màu xanh - HPV104 HPV104

Ô Dù lệch tâm vuông Hòa Phát 1 tầng kiểu nghiêng màu xanh - HPV104

Miễn phí thiết kế & in ấn lên áo dù
Miễn phí giao hàng & lắp đặt tại Tphcm
Ô Dù lệch tâm vuông Hòa Phát 1 tầng kiểu nghiêng màu xanh - HPV103 HPV103

Ô Dù lệch tâm vuông Hòa Phát 1 tầng kiểu nghiêng màu xanh - HPV103

Miễn phí thiết kế & in ấn lên áo dù
Miễn phí giao hàng & lắp đặt tại Tphcm
Ô Dù lệch tâm vuông Hòa Phát 1 tầng kiểu nghiêng màu xanh - HPV102 HPV102

Ô Dù lệch tâm vuông Hòa Phát 1 tầng kiểu nghiêng màu xanh - HPV102

Miễn phí thiết kế & in ấn lên áo dù
Miễn phí giao hàng & lắp đặt tại Tphcm
Ô Dù lệch tâm vuông Hòa Phát 1 tầng kiểu nghiêng màu xanh - HPV101 HPV101

Ô Dù lệch tâm vuông Hòa Phát 1 tầng kiểu nghiêng màu xanh - HPV101

Miễn phí thiết kế & in ấn lên áo dù
Miễn phí giao hàng & lắp đặt tại Tphcm
Ô Dù lệch tâm tròn Hòa Phát 2 tầng màu trắng kem - HPT216 HPT216

Ô Dù lệch tâm tròn Hòa Phát 2 tầng màu trắng kem - HPT216

Miễn phí thiết kế & in ấn lên áo dù
Miễn phí giao hàng & lắp đặt tại Tphcm
Ô Dù lệch tâm tròn Hòa Phát 2 tầng xanh dương đậm - HPT201 HPT201

Ô Dù lệch tâm tròn Hòa Phát 2 tầng xanh dương đậm - HPT201

Miễn phí thiết kế & in ấn lên áo dù
Miễn phí giao hàng & lắp đặt tại Tphcm
Ô Dù lệch tâm tròn Hòa Phát 2 tầng xanh dương nhạt - HPT202 HPT202

Ô Dù lệch tâm tròn Hòa Phát 2 tầng xanh dương nhạt - HPT202

Miễn phí thiết kế & in ấn lên áo dù
Miễn phí giao hàng & lắp đặt tại Tphcm
Ô Dù lệch tâm tròn Hòa Phát 2 tầng xanh lá đậm - HPT203 HPT203

Ô Dù lệch tâm tròn Hòa Phát 2 tầng xanh lá đậm - HPT203

Miễn phí thiết kế & in ấn lên áo dù
Miễn phí giao hàng & lắp đặt tại Tphcm
Ô Dù lệch tâm tròn Hòa Phát 2 tầng xanh lá nhạt - HPT204 HPT204

Ô Dù lệch tâm tròn Hòa Phát 2 tầng xanh lá nhạt - HPT204

Miễn phí thiết kế & in ấn lên áo dù
Miễn phí giao hàng & lắp đặt tại Tphcm
Ô Dù lệch tâm tròn Hòa Phát 2 tầng xanh chuối - HPT205 HPT205

Ô Dù lệch tâm tròn Hòa Phát 2 tầng xanh chuối - HPT205

Miễn phí thiết kế & in ấn lên áo dù
Miễn phí giao hàng & lắp đặt tại Tphcm
Ô Dù lệch tâm tròn Hòa Phát 2 tầng màu đen - HPT206 HPT206

Ô Dù lệch tâm tròn Hòa Phát 2 tầng màu đen - HPT206

Miễn phí thiết kế & in ấn lên áo dù
Miễn phí giao hàng & lắp đặt tại Tphcm
Ô Dù lệch tâm tròn Hòa Phát 2 tầng màu xám - HPT207 HPT207

Ô Dù lệch tâm tròn Hòa Phát 2 tầng màu xám - HPT207

Miễn phí thiết kế & in ấn lên áo dù
Miễn phí giao hàng & lắp đặt tại Tphcm
Ô Dù lệch tâm tròn Hòa Phát 1 tầng kiểu nghiêng xanh rêu - HPT103 HPT103

Ô Dù lệch tâm tròn Hòa Phát 1 tầng kiểu nghiêng xanh rêu - HPT103

Miễn phí thiết kế & in ấn lên áo dù
Miễn phí giao hàng & lắp đặt tại Tphcm
Ô Dù lệch tâm tròn Hòa Phát 1 tầng kiểu nghiêng màu xanh - HPT102 HPT102

Ô Dù lệch tâm tròn Hòa Phát 1 tầng kiểu nghiêng màu xanh - HPT102

Miễn phí thiết kế & in ấn lên áo dù
Miễn phí giao hàng & lắp đặt tại Tphcm
Ô Dù lệch tâm tròn Hòa Phát 1 tầng kiểu nghiêng xanh dương - HPT101 HPT101

Ô Dù lệch tâm tròn Hòa Phát 1 tầng kiểu nghiêng xanh dương - HPT101

Miễn phí thiết kế & in ấn lên áo dù
Miễn phí giao hàng & lắp đặt tại Tphcm
Ô Dù lệch tâm tròn Hòa Phát 1 tầng kiểu nghiêng màu xám - HPT107 HPT107

Ô Dù lệch tâm tròn Hòa Phát 1 tầng kiểu nghiêng màu xám - HPT107

Miễn phí thiết kế & in ấn lên áo dù
Miễn phí giao hàng & lắp đặt tại Tphcm
Ô Dù lệch tâm tròn Hòa Phát 1 tầng kiểu nghiêng màu tím - HPT110 HPT110

Ô Dù lệch tâm tròn Hòa Phát 1 tầng kiểu nghiêng màu tím - HPT110

Miễn phí thiết kế & in ấn lên áo dù
Miễn phí giao hàng & lắp đặt tại Tphcm
Ô Dù lệch tâm tròn Hòa Phát 1 tầng kiểu nghiêng màu nâu - HPT108 HPT108

Ô Dù lệch tâm tròn Hòa Phát 1 tầng kiểu nghiêng màu nâu - HPT108

Miễn phí thiết kế & in ấn lên áo dù
Miễn phí giao hàng & lắp đặt tại Tphcm
Ô Dù lệch tâm tròn Hòa Phát 1 tầng kiểu nghiêng đỏ tươi - HPT112 HPT112

Ô Dù lệch tâm tròn Hòa Phát 1 tầng kiểu nghiêng đỏ tươi - HPT112

Miễn phí thiết kế & in ấn lên áo dù
Miễn phí giao hàng & lắp đặt tại Tphcm
Ô Dù lệch tâm tròn Hòa Phát 1 tầng kiểu nghiêng màu đen - HPT106 HPT106

Ô Dù lệch tâm tròn Hòa Phát 1 tầng kiểu nghiêng màu đen - HPT106

Miễn phí thiết kế & in ấn lên áo dù
Miễn phí giao hàng & lắp đặt tại Tphcm
Ô Dù gỗ đứng tâm tròn Hòa Phát 1 tầng trắng kem - HPG116 HPG116

Ô Dù gỗ đứng tâm tròn Hòa Phát 1 tầng trắng kem - HPG116

Miễn phí thiết kế & in ấn lên áo dù
Miễn phí giao hàng & lắp đặt tại Tphcm
Ô Dù đứng tâm tròn Hòa Phát 1 tầng màu tím - HPD110 HPD110

Ô Dù đứng tâm tròn Hòa Phát 1 tầng màu tím - HPD110

Miễn phí thiết kế & in ấn lên áo dù
Miễn phí giao hàng & lắp đặt tại Tphcm
Ô Dù đứng tâm tròn Hòa Phát 1 tầng xanh dương nhạt - HPD102 HPD102

Ô Dù đứng tâm tròn Hòa Phát 1 tầng xanh dương nhạt - HPD102

Miễn phí thiết kế & in ấn lên áo dù
Miễn phí giao hàng & lắp đặt tại Tphcm
Ô Dù đứng tâm tròn Hòa Phát 1 tầng xanh dương đậm - HPD101 HPD101

Ô Dù đứng tâm tròn Hòa Phát 1 tầng xanh dương đậm - HPD101

Miễn phí thiết kế & in ấn lên áo dù
Miễn phí giao hàng & lắp đặt tại Tphcm
Ô Dù đứng tâm tròn Hòa Phát 1 tầng màu đỏ đô - HPD111 HPD111

Ô Dù đứng tâm tròn Hòa Phát 1 tầng màu đỏ đô - HPD111

Miễn phí thiết kế & in ấn lên áo dù
Miễn phí giao hàng & lắp đặt tại Tphcm
Ô Dù đứng tâm tròn Hòa Phát 2 tầng xanh dương đậm - HPD201 HPD201

Ô Dù đứng tâm tròn Hòa Phát 2 tầng xanh dương đậm - HPD201

Miễn phí thiết kế & in ấn lên áo dù
Miễn phí giao hàng & lắp đặt tại Tphcm
Ô Dù đứng tâm tròn Hòa Phát 2 tầng xanh dương nhạt - HPD202 HPD202

Ô Dù đứng tâm tròn Hòa Phát 2 tầng xanh dương nhạt - HPD202

Miễn phí thiết kế & in ấn lên áo dù
Miễn phí giao hàng & lắp đặt tại Tphcm
Ô Dù đứng tâm tròn Hòa Phát 2 tầng xanh lá đậm - HPD203 HPD203

Ô Dù đứng tâm tròn Hòa Phát 2 tầng xanh lá đậm - HPD203

Miễn phí thiết kế & in ấn lên áo dù
Miễn phí giao hàng & lắp đặt tại Tphcm
Ô Dù che nắng đứng tâm tròn màu cam 2.7m - HPQ114 HPQ114

Ô Dù che nắng đứng tâm tròn màu cam 2.7m - HPQ114

Miễn phí thiết kế & in ấn lên áo dù
Miễn phí giao hàng & lắp đặt tại Tphcm
Ô Dù che nắng đứng tâm tròn màu đỏ tươi 2.7m - HPQ112 HPQ112

Ô Dù che nắng đứng tâm tròn màu đỏ tươi 2.7m - HPQ112

Miễn phí thiết kế & in ấn lên áo dù
Miễn phí giao hàng & lắp đặt tại Tphcm
Ô Dù che nắng đứng tâm tròn màu tím 2.7m - HPQ110 HPQ110

Ô Dù che nắng đứng tâm tròn màu tím 2.7m - HPQ110

Miễn phí thiết kế & in ấn lên áo dù
Miễn phí giao hàng & lắp đặt tại Tphcm
Ô Dù che nắng đứng tâm tròn màu nâu 2.7m - HPQ108 HPQ108

Ô Dù che nắng đứng tâm tròn màu nâu 2.7m - HPQ108

Miễn phí thiết kế & in ấn lên áo dù
Miễn phí giao hàng & lắp đặt tại Tphcm
Ô Dù che nắng đứng tâm tròn màu xám 2.7m - HPQ107 HPQ107

Ô Dù che nắng đứng tâm tròn màu xám 2.7m - HPQ107

Miễn phí thiết kế & in ấn lên áo dù
Miễn phí giao hàng & lắp đặt tại Tphcm
Ô Dù che nắng đứng tâm tròn màu xanh 2.7m - HPQ103 HPQ103

Ô Dù che nắng đứng tâm tròn màu xanh 2.7m - HPQ103

Miễn phí thiết kế & in ấn lên áo dù
Miễn phí giao hàng & lắp đặt tại Tphcm
Ô Dù quảng cáo đứng tâm tròn đỏ đô 2.7m - HPQ111 HPQ111

Ô Dù quảng cáo đứng tâm tròn đỏ đô 2.7m - HPQ111

Miễn phí thiết kế & in ấn lên áo dù
Miễn phí giao hàng & lắp đặt tại Tphcm
Ô Dù quảng cáo đứng tâm tròn màu xanh 2.7m - HPQ101 HPQ101

Ô Dù quảng cáo đứng tâm tròn màu xanh 2.7m - HPQ101

Miễn phí thiết kế & in ấn lên áo dù
Miễn phí giao hàng & lắp đặt tại Tphcm

DÙ CHE NẮNG HÒA PHÁT - THƯƠNG HIỆU SỐ 1 VIỆT NAM

 

Dù che nắng Hòa Phát là một địa chỉ cung cấp dù che nắng, che mưa uy tín và có nhiều khách hàng lựa chọn. Ngoài chất lượng thì kiểu dáng dù che nắng và dù lệch tâm còn rất đa dạng. Kiểu dáng dù lệch tâm vuông, dù lệch tâm tròn tròn, dù đứng tâm với màu sắc phong phú (xanh, đỏ, tím, vàng,...). Tùy vào từng không gian sử dụng hay địa điểm như quán cafe, hồ bơi, trường học... để bạn có thể lựa chọn mẫu dù che nắng phù hợp nhất.


Sản phẩm dù che nắng đa dạng, chất lượng giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn. Cung cấp đi các tỉnh thành như TPHCM, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Vũng Tàu, Long An, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ, Đà Lạt, Phan Thiết, Kiên Giang, Phú Quốc...

 

Đặc biệt, đi kèm với sản phẩm là dịch vụ in thương hiệu hay logo riêng cho từng doanh nghiệp. Ngoài mục đích che nắng, che mưa thì nó còn giúp bạn quảng bá truyền thông hình ảnh một cách tốt nhất. Tất cả các sản phẩm dù che nắng, dù lệch tâm tại Dù che Hòa Phát đều được bảo hành 12 tháng. Liên hệ ngay chúng tôi để được tư vấn một cách tốt nhất.

ĐỐI TÁC THÂN THIẾT

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ HÒA PHÁT

 • Đã từng mua dù che nắng cho quán cafe tại Hòa Phát thấy chất lượng rất tốt, nhiều màu sắc và mẫu mã rất đa dạng, nhân viên vui vẻ, tư vấn nhiệt tình, giao hàng nhanh chóng nữa, hài lòng!

  Chị Ngọc ở Vũng Tàu

 • Tôi đã xuống xưởng xem qua nhìn quy mô xưởng sản xuất dù rất chuyên nghiệp. Dù lệch tâm của hòa phát mẫu mã nhìn rất đa dạng. Nhân viên tư vấn rất nhiệt tình. Đánh giá cho 5⭐️ Nhé.

  Anh Hoàng ở TP.HCM

 • Tôi là chủ hệ thống quán coffee ở Kiên Giang là đối tác lấy hàng thường xuyên của Hòa Phát. Điều mà tôi gắn bó lâu là chế độ bảo hành và chăm sóc sau khi mua hàng rất tốt. Tôi rất hài lòng về cách làm việc của cty.

  Anh Tâm ở Kiên Giang

 • Nghe nói thương hiệu dù hòa phát đã lâu nay mới có dịp mua cho công ty 5 cây dù vuông lệch tâm đúng là chất lượng quá tốt, thân dù nhìn rất cứng cáp nhân viên xuống lắp đặt và tư vấn sử dụng dù rất nhiệt tình.

  Chị Hồng ở Nha Trang